Mångkulturell bakgrund

3 september 2014

Mer än var femte röntgensjuksköterska är född i ett annat land, visar siffror från Statistiska centralbyrån. Det innebär att yrkeskåren hamnar på en sjunde plats på topplistan över akademiska yrken med många utlandsfödda. Överlag arbetar många som har en annan bakgrund än svensk inom vården, till exempel var tredje läkare.??

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida