Minskad ryggsmärta med gammal metod

Alexandertekniken hari över hundra år hjälpt människor bryta skadliga och vanemässiga rörelsemönster. Nu ska tekniken läras ut på Karolinskas röntgenutbildningar.

British Medical Journal pu­b­­licerade 2008 en rapport om att Alexandertekniken minskar kronisk ryggsmärta upp till ett år efter att man genomgått sex lektioner. I dag används den flitigt av både patienter och vård­personal i Storbritannien.?

Även röntgenstudenter vid Karolinska institutet i Stockholm har testat metoden, med odelat positiva reaktioner. Instruktören Marja Bennett, som gav lektionerna, säger att röntgensjuksköterskor har ett statiskt arbete där fokus ständigt är på teknik och patienter. Den egna kroppen glöms bort. ?

— Vi har ett balanserat rörelsemönster i grunden, men dåliga vanor blir till slut normaltillståndet. Huvudet är ofta i obalans och många rörelser utförs med fel muskelgrupper. Jag ger eleven verktyg att uppmärksamma och bryta dessa vanor, säger Marja Bennett.?

När spänningsläget i kroppen minskar stabiliseras pulsen, andhämtningen djupnar och kroppens syresättning förbättras. ??

Kent Fridell, program­direktor för radiografi vid KI, vill införa metoden på alla röntgenutbildningarna. ?

— Inom vården pratas ofta om lyftteknik men många klagar ändå över smärta. Det här är det mest effektiva sättet att öka medvetenheten som jag har stött på.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida