Mobil röntgen i Kronoberg

8 januari 2019

Älmhults kommun ska i samarbete med Region Kronoberg testa mobil röntgen. Det är en del i projektet Äldrehälsa Kronoberg, som utvecklar vården och omsorgen för personer över 65 år som har behov av både hemtjänst och hemsjukvård. Genom mobil röntgen kan patienter erbjudas röntgen hemma eller på särskilt boende och slippa förflyttning och väntan på transport. Tanken är att mobil röntgen på sikt ska införas permanent i kommunerna Älmhult, Markaryd och Ljungby.

Studier från Skåne, som införde mobil röntgen 2006, visar på minskade kostnader och väntetider.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida