”Ni i vården ser mer än vi poliser”

”Ni i vården ser mer än vi poliser”
Vården är en viktig pusselbit när det gäller att upptäckta våld, konstaterar Joakim Karlén.

Var öppen och lyhörd men samtidigt beredd på att patientens berättelse inte alltid stämmer. Det uppmanar polisen Joakim Karlén.

Innan Joakim Karlén blev polis arbetade han i 20 år inom räddningstjänst och ambulans och trodde att han hade sett allt. Män-niskor i nöd i olika situationer i livet. Men att bli polis var en riktig ögonöppnare.?

— Vad naiv jag var! Folk ljuger och ljuger om allt, säger han.??

Numera föreläser han för röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor på universitetet i Lund om hur vården är en viktig pusselbit i att upptäcka våld. Det kan till exempel vara en kvinna som säger att hon har ramlat i trappan när det egentligen ligger hustrumisshandel bakom.

?— Det kan finnas många skäl till att en person inte säger som det är och det är inget konstigt, säger Joakim Karlén.?

Därför är det bra att ha ett öppet och lyhört sinne och alltid fråga sig: ”Kan det här stämma?” Särskilt när man har en klar och tydlig röntgenbild men en patientberättelse som inte är lika klar och tydlig.?

— Då kan du väcka frågan hos fler och göra en gemensam bedömning. Det blir en viktig återkoppling till remitterande läkare att ”vi får inte ihop bilden”.??

Mötet med patienten är visserligen kort men ändå isolerat. Inga anhöriga är med på rummet och det går att ställa följdfrågor.

?— Vårdpersonal ser lika mycket av våldets konsekvenser som vi. Förmodligen ännu mer eftersom polisen bara åker på kända fall, säger Joakim Karlén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida