Strålskydd

Nu ska de optimera mera

Nu ska de optimera mera
Röntgensjuksköterskorna Cristina Stiernhoff och Michelle Löfgren Erlingsson (sittande), sjukhusfysikern Dina Tamras Skårfors och enhetschef Marie Dyberg (stående) jobbar tillsammans med optimeringen av strålskydd vid DT på Danderyds sjukhus. Foto: Susanna Pagels

Nästan alla röntgenkliniker i landet har fått kritik för bristande strålskydd vid datortomografi. Vårdfokus besökte röntgenavdelningen på Danderyds sjukhus där de jobbar för fullt med förbättringar.

— Optimera protokoll är vårt favorituttryck, säger Cristina Stiernhoff, sektionsansvarig röntgensjuksköterska för datortomografin på sjukhuset, som möter upp och visar vägen i de nybyggda lokalerna.

Optimering innebär i röntgensammanhang att inte utsätta patienter för högre stråldos än nödvändigt, samtidigt som bilderna ska bli tillräckligt bra.

Hösten 2018 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten 33 av landets röntgenkliniker. Syftet var att säkra strålskyddet vid datortomografi, DT. Små och stora sjukhus, offentligt drivna och privata kliniker fick besök.

De flesta hade brister

Så gott som alla hade brister i optimeringsarbetet. Systematik och rutiner liksom skriftlig dokumentation var sådant som ofta saknades, enligt Lena Thorsson, röntgensjuksköterska och inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten. Första steget som krävdes var att varje verksamhet gjorde en orsaksanalys av bristerna.

— Då måste de vara nyfikna och ställa massor av varför-frågor, så där som en femåring skulle göra, till sig själva, förklarar Lena Thorsson.

Nu har myndigheten precis skickat ut förelägganden till klinikerna om att åtgärda bristerna. På Danderyds sjukhus passar man på att se över hela röntgenavdelningen som snart är helt överflyttad till de nya lokalerna och har fått nya maskiner.

— Orsaksanalysen visade att optimeringsarbetet har varit behovsstyrt, nu ska vi se till att det blir systematiskt, säger Marie Dyberg, röntgensjuksköterska och enhetschef.

Det betyder bland annat att DT-protokollen ska revideras och uppdateras regelbundet på ett sätt som inte har gjorts, förklarar röntgensjuksköterskan Michelle Löfgren Erlingsson.

En ändring räcker

Det underlättas av de nya DT-maskinerna som gör det möjligt att plocka ut protokoll med referensvärdena i excelformat. De gamla maskinerna var man tvungen att stänga för patienter när man skulle revidera protokollen. Eftersom alla de nya maskinerna är från samma leverantör räcker det också att göra ändringar i en av dem, ta en back up och föra över den till de andra, berättar de.

För varje undersökning finns ett metodblad för röntgensjuksköterskan. Där framgår till exempel hur patienten ska ligga, bordet flyttas, stråldos, antal bilder som ska tas och var, strömstyrka och om kontrast krävs. Bara för DT-undersökning av buken finns ett 30-tal metodblad, beroende på frågeställning.

Gjorts spårbara

Vid varje undersökning måste metodbladet finnas öppet framför röntgensjuksköterskorna.

Sedan Strålsäkerhetsmyndighetens besök har metodbladen på Danderyds sjukhus gjorts om och lagts ut på intranätet. Alla ändringar är spårbara. Det syns vem som gjort dem och när, förklarar Cristina Stiernhoff.

— Metodbladen är jätteviktiga för oss, jag brukar säga att de är vår bibel, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida