Ny studie om åldersbedömning

1 februari 2017

Förra våren presenterade Socialstyrelsen en granskning av fler än tusen vetenskapliga artiklar om medicinsk åldersbedömning. Den visade att undersökning med magnet­kamera av knäled kan minska risken att barn under 18 år felaktigt bedöms som vuxna. Regeringen gav sedan under sommaren Socialstyrelsen i uppdrag att ansvara för en fördjupad studie av åldersbedömning med magnetkameraundersökning. ?

Nu har Socialstyrelsen tecknat avtal med Karolinska institutet och Blekinge tekniska högskola om att utföra studien. Uppdraget ska slutredovisas för regeringen den 30 november 2017. Arbetet sker i samverkan med Rättsmedicinalverket.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida