Nya kallelser kritiseras

Ett nytt informations-paket har tagits fram sedan forskning visat att mammografi och cellprov kan orsaka onödig oro.??

3 december 2014

Texterna tar upp både för- och nackdelar med screening, till exempel risken för överdiagnostisering och att utsättas för onödig oro. Röntgensjuksköterskan Anetta Bolejko, som har forskat kring detta, tycker att nyanseringen är bra, men är även kritisk. Till exempel används värderande ord som kan påverka kvinnans beslut att delta.?

— Formuleringar som ”mycket stor chans” och ”ett fåtal fall” är svåra att ta ställning till då inga siffror presenteras. Värderingar bör undvikas när det gäller screening, säger hon.??

Anetta Bolejko reagerar också på att ordet skydd används.?

— Det kan ge falska förhoppningar. Mammografi förebygger inte bröstcancer.

?Karin Leifland är ordförande i den nationella arbetsgruppen för mammografi. Hon håller med om att det blir tydligare med siffror än värderande ord men forskningen visar olika resultat. Screening i sig innebär att man även fångar upp ett visst antal människor som inte kommer att bli sjuka.?

— Det är inte helt prick­säkert, säger hon.

?Däremot håller Karin Leifland med om att ordet skydd inte ska användas och det kommer att tas bort.?

Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som har tagit fram kallelsen med mera inför första besöket. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida