Kronoberg

Nytt remissystem ger långa väntetider på röntgen

Nytt remissystem ger långa väntetider på röntgen
Remissystemet på röntgen i Kronoberg är så krångligt att personalen inte hinner boka in patienterna i tid. Arkivbild: Mostphotos

Personalen på röntgenavdelningarna i Kronoberg sliter hårt för att få ett nytt remissystem att fungera som det ska. Under tiden drabbas patienterna av kraftigt växande köer.

Remissystemet på röntgen används för att ta emot remisser, boka patienter, skriva utlåtanden och svara de läkare som skrivit remisserna.

För två år sedan sade den gamla leverantören av remissystemet plötsligt upp avtalet. På kort tid blev man tvungna att upphandla ett nytt system. Men när det väl var på plats i våras visade det sig vara så undermåligt att det inte gick att använda. Först den 5 september i år var det på plats. Men inte heller då fungerade det optimalt.

Kraftigt växande köer

– Eftersom det tog så lång tid att få i gång det nya systemet har det lett till kraftigt växande köer. Det visade sig dessutom att systemet fortfarande inte är riktigt färdigt, säger röntgensjuksköterskan Karin Petersson som är förtroendevald på röntgenenheten i Växjö.

Hon berättar att personalen fått slita enormt för att få det att fungera.

– Allting tar mycket längre tid. Till en början hittade vi inte remisserna över huvud taget och det var svårt att hitta akut- och labblistorna. Vi kunde inte se turordningen på patienterna. Dessutom hängde gamla remisser kvar vilket ledde till dubbla remisser. Vad jag vet har ingen blivit röntgad två gånger men vi är hela tiden tvungna att dubbelkolla om det är gjort och när undersökningen ska göras, säger Karin Petersson.

Svårt få samlad bild

Hon beskriver hur svårt det är att få en samlad information av remisserna. I det gamla systemet kunde de se hela remisstexten, varifrån den kom, när den var skriven och hur läkarna på röntgen tyckte att undersökningen skulle göras. Nu ligger informationen i olika fönster som personalen hela tiden måste växla mellan för att exempelvis registrera id, vilken kontrast som getts och var nålen har satts.

– Det har lett till att arbetet har blivit mycket stressigare. Vår ambition är ju att ta hand om våra patienter i vettig tid. Vi har haft problem med köer redan innan. Nu har det blivit mycket värre. Folk får vänta mycket längre på sina undersökningar, och det är det ju ingen som vill.  Det i sig är en stressfaktor, men också att vi hela tiden måste dubbelkolla allt och inte hittar den information vi behöver.

Språkprobem

En annan sak som försvårar är att terminologin i det nya systemet är helt annorlunda mot tidigare.

– Översättningen till svenska är fruktansvärt dålig. I början fick vi använda lexikon och göra en ordlista för att veta vad de olika termerna betyder.

I normala fall tar en upphandling av den här typen av system upp till två år. Men i och med att avtalet med den förra leverantören sades upp så hastigt hade man från röntgens sida inte så mycket tid att spela med.

– Med tanke på den tid det tar att implementera ett sådant här system hade vi bara ett par veckor på oss. När vi väl fick det visade det sig bland annat att de cirka 13 000 gamla remisser som vi hade inte gick att omboka eftersom remisstexten försvann i samband med ombokningen, säger verksamhetschefen Michal Urbanek.

Experter från hela världen

Han berättar att experter från hela världen kommit till Växjö för att försöka lösa alla de problem som uppstått med det nya remissystemet.

– Det är frustrerande för personalen. Inte bara för röntgensjuksköterskorna utan även för läkarna, undersköterskorna och sekreterarna. Om vi inte hade haft så fantastiska medarbetare som ställer upp på det sätt som de gör hade vi aldrig klarat detta. Det är otroligt jobbigt för dem som tvingas arbeta med ett nytt system som dessutom inte fungerar som det ska, säger Michal Urbanek.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida