Onödiga tester ökar

Screening. Undersökningar av friska personer blir allt vanligare. Nu måste lagen skärpas så att människor inte undersöks i onödan, enligt svensk professor.?text åsa erlandson

”Get scanned!” Tidningsannonser som uppmanar allmänheten att röntga sig trots att de är friska och symtomfria, är redan verklighet i USA. I Sverige förekommer det inte ännu men Peter Aspelin, professor i radiologi, vill mota Olle i grind och förbjuda direktreklam för DT- och MR-screening.?— Risken är stor att trenden sprids till Sverige, säger han.?Peter Aspelins farhåga kommer i kölvattnet av att olika självtester för hemmabruk har blivit allt vanligare, diagnostik som tidigare var förbehållen vården. Gravida kan till exempel köpa en ultraljudsapparat och lyssna på fosterljuden, apoteket säljer tester för urinvägsinfektion, klamydia, gluten- och laktosintolerans, och på nätet finns gentest som ska förutsäga risken att drabbas av olika sjukdomar. ??Sedan några år tillbaka kan man även köpa avancerade, bilddiagnostiska undersökningar. Vårdfokus har varit i kontakt med två företag som på sina hemsidor marknadsför helkroppsscreening med magnetkamera för uppemot 20 000 kronor, både till sina kunder inom företagshälsovården och för privatpersoner. ?— Det behövs ingen misstanke om sjukdom utan alla som betalar kan göra det, säger en av företrädarna.?Det ena företaget undersöker även lungorna med datortomografi. ?Tanken är att upptäcka tidiga sjukdomstecken, vilket professor Peter Aspelin tycker är bra. Samtidigt finns det en rad problem med att göra så avan­cerade undersökningar på friska personer. Risken för problematiska bi-fynd som bara skapar onödig oro är stor.?— Man hittar massor med MR, saker som du inte vet vad du ska göra med. Vad gör du till exempel om där är ett litet aneurysm på tre millimeter i hjärnan, eller små fläckar som kan tyda på ms? Det kan påverka patientens liv väldigt mycket. Själv skulle jag aldrig lägga mig i en sådan apparat, säger han.?Dessutom ökar trycket på den vanliga vården när patienten vill gå vidare med flera undersökningar eller behandlingar. I USA förs därför en diskussion om att patienten ska betala även det med egna medel. ?Det finns regler för screening som Peter Aspelin inte tycker att de här undersökningarna uppfyller. Sjukdomen ska vara allvarlig, dess förlopp ska vara känt och det måste även finnas en säker testmetod och behandlingsstrategi. ??Trots att Peter Aspelin tycker att företagen har en tveksam affärsidé, vill han inte stoppa undersökningarna. Däremot borde de omfattas av samma lagstiftning som direktreklam för läkemedel, som förbjuder marknadsföring mot privatpersoner, anser han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida