Personalbrist

Patienter avbokas – brist på röntgensjuksköterskor

Patienter avbokas – brist på röntgensjuksköterskor
Lasarettet Trelleborg Foto: Region Skåne

På röntgenavdelningen i Trelleborg saknas var tredje röntgensjuksköterska. 95 patienter har avbokats — många av dem kan ha väntat i tre månader på undersökning.

Det innebär att vårdgarantin inte kan hållas för alla patienter.

Förutom att 6 av 18 röntgensjuksköterskor saknas också medicinska sekreterare.

– Därför måste vi tillfälligt minska belastningen och har tittat på olika alternativ hur vi kan lösa det. Vi har kommit fram till att det bästa är att vi stryker vissa av magnetkameraundersökningarna, säger Karin Fristedt, verksamhetschef för område diagnostik inom Skånevård sund, till Trelleborgs Allehanda. 

Slätröntgen och datortomografi görs som vanligt.

Patienter som får sina MR-undersökningar avbokade erbjuds i stället tid i Landskrona och där hamnar de inte sist i kön utan får första bästa möjliga tid, enligt Karin Fristedt.

Akut sjuka och inneliggande patienter prioriteras och får sina undersökningar i Trelleborg.

Röntgenavdelningen har en ny datortomograf som skulle kunna fördubbla kapaciteten på avdelningen. Men den ansträngda personalsituationen har gjort att utbildning för personalen inte hunnits med, enligt Trelleborgs Allehanda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida