Patienter förbättrar vården

4 juni 2014

Patienter med cancer ska bidra till att förbättra strålterapin. I en enkät som just nu testas av ett tusental patienter på sjukhus runt om i landet får de tycka till om behandlingen, till exempel hur det känns att fixeras för att strålas rätt. ?

Förhoppningen är att kunna göra jämförelser, få underlag för företag som vill testa produkter och utveckla nya lösningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida