Personalbrist bakom skada

6 februari 2018

En kvinna i 80-årsåldern med nackfraktur flyttades från lasarettet i Ystad till Skånes universitetssjukhus i Malmö, SUS, för en magnetkameraundersökning. Eftersom SUS inte hade någon beredskap nattetid fick kvinnan vänta till klockan tolv nästa dag, då en kraftig ryggmärgskompression kunde påvisas. Kvinnan opererades på kvällen samma dag, men fick en bestående funktionsnedsättning som kan ha orsakats av fördröjningen, enligt en lex Maria-anmälan.?

Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara bristen på röntgensjuksköterskor och att jourläkaren inte kände till möjligheten att beordra in rätt kompetens nattetid.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida