Praktik säkrar framtida rekrytering

Lunds universitet erbjuder röntgen­studenter möjlighet att göra praktik på orter i södra Sverige som har stort behov av framtida arbetskraft.??

Samarbetet mellan Lunds universitet och landsting i södra Sverige innebär att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kan genomföras i Växjö, Kalmar, Karlskrona eller Halmstad med omnejd.

För landstingen i Kalmar och Kronoberg kan det innebära ett rejält lyft. För några år sedan förlorade nämligen Linnéuniversitetet examensrätten för röntgensjuksköterskor. Inga planer finns på att återuppta utbildningen vilket hotar den framtida rekryteringen i regionen.

Samtidigt spås en generell brist på röntgensjukskö­terskor i framtiden.

— Det känns väldigt bra med ett samarbete eftersom praktiken är ett viktigt led i arbetet med att locka framtida medarbetare, säger Anders Ebbesen, verksamhetschef för bild- och funktionsdiagnostik i Kronoberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida