Räkna på risk

4 mars 2015

Nu finns det metoder och mallar som ska göra det lättare för strålbehandlingskliniker att göra riskanalyser. Det är relativt sällan som tillbud sker inom strål­-behandling, men skulle olyckan vara framme kan konsekvenserna bli allvarliga. Mallarna och exemplen är begränsade till patientsäkerhet men metoderna kan även användas vid analys av personalsäkerhet. ?Projektet har finansierats av Strålsäkerhetsmyndigheten och finns att ladda ner på:
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida