Remissfel ökar

Personalen får mer­arbete och patienterna strålning — helt i onödan. Felskrivna remisser leder till undersökningar som aldrig borde ha gjorts.??

Det vanligaste misstaget är att den som skriver remissen har fel patient framför sig på datorskärmen. Ibland beror det på att läkaren har skrivit in fel personnummer men oftast är det stress som är boven i dramat. Det kan till exempel vara en akutläkare som blir avbruten av en kollega som sticker emellan med en fråga om en helt annan patient och sedan glömmer att gå tillbaka till rätt person i systemet.

Oftast stoppas misstagen av röntgenpersonalen, men det händer att fel patienter röntgas. Förra året skedde det till exempel tre gånger i Dalarna i samband med att landstinget införde ett nytt journalsystem och på Karolinska universitetssjukhuset i Solna var det först när en patient låg på britsen som misstaget upptäcktes och datortomografiundersökningen kunde avbrytas.

— Det finns en grupp patienter som inte ifrågasätter kallelsen trots att deras läkare aldrig pratat om någon röntgen, säger Camilla Larsson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Under 2012 fick myndigheten in åtta fall av felaktiga remisser. Det låter kanske lite men Camilla Larsson menar ändå att det är ett problem. Dessutom är sannolikt mörkertalet stort.

För att komma till rätta med problemet rekommenderas att personalen informeras om problemet, skärpta rutiner för remissgranskning och att automatiska larm byggs in i remisssystemet som förhindrar att patienter förväxlas med varandra. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida