flyktinghälsa

Röntgenfraser på 30 olika språk

Röntgenfraser på 30 olika språk
It-stödet finns på webben, fritt att använda. Räcker inte de inspelade fraserna till finns symboler att peka på.

Tolkbristen i flyktingtäta Oskarshamn fick röntgenkliniken att utveckla ett eget verktyg. Nu har röntgenpersonalen tillgång till 38 inspelade fraser som de kan använda före, under och efter undersökningen.

Programmets fraser är inspelade på drygt 30 språk. Efter en testperiod?finns det nu på webben och kan användas via dator, platta eller smart mobil. Patienten väljer språk utifrån flagga. Fraserna visas i text och spelas upp, det är viktigt eftersom inte alla kan läsa.

Med hjälpmedlet som Christian Bösche, röntgenläkare på Oskarshamns sjukhus, utvecklat har det blivit lättare att kommunicera med patienter från andra länder, tycker röntgensjuksköterskorna.

Svårt få tag på tolkar

– Det har varit svårt att få tag på tolkar. Vid enklare undersökningar som till exempel tbc-kontroller av lungorna som många asylsökande gör, eller skelettröntgen, är det jättebra, säger Catharina Gustafsson, avdelningschef på röntgenkliniken.

Vid till exempel magnetkameraundersökningar krävs tolk eftersom så mycket information behöver utbytas och det lätt blir fel.

Får veta vad som gäller

Vid ett tillfälle var hon med om att tolken bara kunde vara med i början av en MR.

– Då kunde jag spela upp att undersökningen var färdig när den var det, och att patienten kunde klä på sig och gå hem för att bli kontaktad av läkare senare. Då visste patienten vad som gällde och nickade. Det kändes bra, säger Catharina Gustafsson.

Just frasen att patienten kan gå hem är viktig, har kliniken noterat. Många förväntar sig att få tala med en läkare direkt efter undersökningen och stannar kvar.

Symboler förstärker

Som förstärkning finns ett antal symboler för bland annat klä av/klä på, vara gravid eller sitt ner och vänta, som röntgensjuksköterskan kan peka på vid behov.

Sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare har suttit tillsammans med Christian Bösche för att få bredd på fraserna så att de täcker allt från patientens ankomst tills det är dags att gå. Programmeringen har läkaren gjort hemma på sin fritid. Översättningar och inspelningar har gjorts av frivilliga krafter med språkkunskap.

Fritt att använda

– Meningen är att alla röntgenenheter som vill ska kunna använda den. Webbsidan är gratis och kan användas online eller nedladdad, se länk. Vill någon anpassa databasen för annan verksamhet, inte nödvändigtvis inom vården, är det också möjligt, säger Christian Bösche.

Men skulle man vilja använda den på akuten, till exempel, behövs betydligt fler fraser, påpekar han.

Han har också översatt programmet för användning från tyska och engelska. Såvitt han vet finns det inget liknande, förutom ett amerikanskt som översätter fraser för akutvård till fem helt andra språk, dock inte till arabiska och dari, till exempel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida