Fackligt

Röntgensjuksköterskan Madelene tar plats i toppen

Röntgensjuksköterskan Madelene tar plats i toppen
Villkor och arbetsmiljö är frågor som Madelene Meramveliotaki brinner för. Men hennes högsta prioritet just nu är att få till en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor.

Madelene Meramveliotaki är den första röntgensjuksköterskan i Vårdförbundets styrelse sedan 2011. Nu är det dags att lyfta professionens frågor till en ny nivå, tycker hon.

Efter sju år är det dags för en röntgensjuksköterska att ta plats i Vårdförbundets styrelse igen. Senast var det Kristina Nyström som satt i styrelsen, mellan 2002 och 2011. Vid förbundets kongress i maj valdes Madelene Meramveliotaki in som ledamot, i enlighet med valberedningens förslag. Hon jobbar till vardags på akutröntgen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Jag är väldigt tacksam för förtroendet. Jag hoppas kunna utmana kollegerna i styrelsen att se saker mer ur vårt perspektiv. Men jag vill också jobba för att göra yrket mer synligt bland allmänheten, säger Madelene Meramveliotaki.

Skillnad mot radiografer

Visst finns det ett utbildningsbehov. Röntgensjuksköterskor kan ibland få frågan om de är ”riktiga” sjuksköterskor. Samtidigt pågår en intern debatt om yrkesidentiteten, där några vill börja kalla sig för radiografer. Dels för att det är den internationella titeln, dels för att det skulle kunna tydliggöra skillnaden mot sjuksköterskor. Frågan var uppe för diskussion även på kongressen, men utan att det blev någon ändring.

– Jag tycker att det är ganska stor skillnad mot vad radiografer gör internationellt. Till skillnad från de flesta andra har vi i Sverige även ett omvårdnadsansvar. Därför tycker jag att ett namnbyte skulle bli missvisande på ett sätt som jag inte tror gynnar professionen, säger Madelene Meramveliotaki.

Ökar risken för patienterna

Hon ser med viss oro på hur yrkesrollen utmanas från olika håll. I dag är det vanligt att vårdgivare låter andra yrkesgrupper utföra undersökningar när de har brist på röntgensjuksköterskor.

– Vi har gedigen kunskap inom strålningsfysik, vilket gör att vi vet hur man får bästa bildkvalitet till lägsta möjliga stråldos. Att låta andra göra det efter en snabbutbildning förringar vår profession och innebär risker för patienterna. Det måste vi tydligt förklara för arbetsgivarna, säger hon.

Tid för specialistutbildning

Frågan som står högst på dagordningen är att få till en reglerad specialistutbildning. Det är verkligen på tiden, tycker Madelene Meramveliotaki, som minns att frågan diskuterades mycket redan när hon utbildade sig i Lund, åren 2006-2009. Vårdförbundet har tillsammans med yrkesföreningen haft möten med regeringen och en statlig utredning har tillsatts.

– Det är viktigt för att vi ska få fler karriärvägar, men också för att sjukvården ska hänga med i den snabba utvecklingen. Tekniken blir allt mer avancerad och kräver spetskompetens. Där har röntgensjuksköterskorna en avgörande roll.

Vilkor och arbetsmiljö

Annars är det villkor och arbetsmiljö som Madelene Meramveliotaki brinner mest för. Röntgensjuksköterskornas löner behöver bli bättre, inte minst för att öka attraktiviteten och få flera att vilja utbilda sig. Det råder i dag brist på personal i stora delar av landet, vilket i slutänden påverkar arbetsförhållandena.

– Det är väldigt vanligt med beredskap, vilket ger dålig ersättning och sliter på personalen. En annan brist i arbetsmiljön är att vi röntgensjuksköterskor sällan bjuds in till avlastningssamtal efter jobbiga händelser. Vi glöms bort. Det är några av de frågor som jag ser fram emot att jobba med de kommande åren, säger hon.

Snabba fakta om Madelene

  • Ålder: 34
  • Bor: I en liten by i mitten av Skåne
  • Hjärtefråga: Reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor
  • Det bästa med mitt jobb: Att hjälpa människor
  • Gör i sommar: Åker med Vårdförbundet till Almedalen
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida