Röntgensvar översätts till lättläst svenska

Vårdalstiftelsen har bidragit med 1,5 miljoner kronor till ett projekt som syftar till att översätta röntgensvar till ett språk som även de utan medicinsk utbildning förstår. ?

Projektet heter Automatiserad översättning av röntgensvar till allmänsvenska och är ett av nio projekt som fått anslag från Vårdal­stiftelsen i syfte att identifiera nytänkande forskning inom vård och omsorg.

Det leds av Stockholms universitet och det långsiktiga målet är att all journaltext ska finnas både på fackspråk och på begriplig svenska. Samarbetspartner är Centrum för lättläst, som ska föreslå lämplig terminologi på lättläst svenska så att dataprogrammet som används för att skriva röntgensvar och röntgenjournaler kan matas med ”rätt” ord och uttryck.

Att skapa en utskrift på allmänsvenska parallellt med journaltexten är ett sätt att både respektera sjukvårdens behov av stringens och patientens behov av begriplighet.

Projektet hänger ihop med målet att alla patienter ska kunna nå sina journaler på nätet med hjälp av e-legitimation. För att det ska ha någon funktion är det viktigt att patienterna förstår vad som faktiskt står i journalerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida