Covid-19

Skyddsstoppet för gravida hävt

Skyddsstoppet för gravida hävt
Eftersom det saknas mycket kunskap om hur covid-19 påverkar det ofödda barnet anser Vårdförbundet i Värmland att försiktighetsprincipen bör gälla. Det skulle innebära att inga gravida ska vara i patientnära arbetet med misstänkta eller konstaterade coronapatienter. Foto Mostphotos.

Arbetsmiljöverket har nu hävt skyddsstoppet för de tre gravida röntgensjuksköterskorna på Centralsjukhuset i Karlstad. Men några garantier att de helt slipper arbete med covid-19-patienter kan arbetsgivaren inte ge.

Det aktuella skyddsstoppet lades i måndags för tre gravida röntgensjuksköterskor efter att de hört av sig till Vårdförbundet med oro över risken att bli smittade av covid-19 i sitt arbete.

Huvudskyddsombudet Camilla Gustafsson var den som lämnade in skyddsstoppet till arbetsgivaren.

— Vi kan inte utsätta dem för risk för att smittas eftersom det inte finns någon evidens kring hur viruset påverkar mamman och barnet. Som skyddsombud kan vi inte ta ansvar för att gravida arbetar med covidpatienter, sade Camilla Gustafsson, som också är avdelningsordförande för Vårdförbundet i Värmland, till Vårdfokus i går.

Läs mer: Första skyddstoppet för gravida i Karlstad

Väntat beslut

Under torsdagen kom det formella beslutet från Arbetsmiljöverket att skyddsstoppet hävts. Det efter att arbetsgivaren fått lämna in kompletterande uppgifter om att de gravida fått utbildning i — och träning på — att klä på och av sig skyddsutrustning.  

Camilla Gustafsson fick ett muntlig besked redan i onsdags och säger att beslutet var väntat.

 — Arbetsmiljöverket anser att arbetsgivaren uppfyllt det de ska. Vi kommer inte överklaga beslutet i det här läget, men fortsätter att följa situationen eftersom vi anser att de inte tar hänsyn till eventuella risker för det ofödda barnet, säger Camilla Gustafsson.

Camilla Gustafsson. Foto Ulf Huett.

Smittklass 3

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter betraktas covid-19 som smittklass 3, det vill säga som ett av de farligaste smittämnena. Det innebär att arbetsgivaren har ett särskilt ansvar att skydda sina medarbetare och rapportera eventuella tillbud. Se faktaruta.

Enhetschefen Branka Trosic på bild- och funktionsdiagnostik vid Centralsjukhuset i Karlstad, där röntgensjuksköterskorna arbetar, säger att hon känner sig trygg med de rutiner som de har på avdelningen. Riktlinjerna har utformats i nära samarbete med Smittskydd Värmland och har reviderats flera gånger i takt med att kunskapen om covid-19 ökat.

— Det fanns en oro för att utsättas för smitta i de momenten, särskilt hos de gravida, men jag tror att de känner sig trygga nu. Speciellt nu sedan de fått extra utbildning och träning i på- och avklädning av skyddsutrustning, säger Branka Trosic.

Hon berättar att de kontinuerligt försökt möta personalens oro i coronapandemin, inte bara för de gravida.

— Vi har infört dagliga morgonmöten med hela personalgruppen för att kunna reda ut frågor och informera om nya rutiner. Vi har också haft Smittskydd Värmland på besök och jag upplever att många känner sig lugnare nu, säger Branka Trosic.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Dagtid underlättar

Två av de gravida medarbetarna arbetar enbart dagtid sedan i måndags, vilket gör det lättare för dem att undvika patientnära arbete med misstänka eller konstaterade covid-19-patienter. Den tredje kollegan går över till dagtjänstgöring om ett par veckor på egen begäran, enligt Branka Trosic.

Hon kan dock inte garantera att de gravida röntgensjuksköterskorna kommer att vara helt befriade från patientnära arbete med coronapatienter.

— I den mån det går kommer de att arbeta med andra patienter och inte stå i första ledet. Blir det aktuellt har de sin skyddsutrustning. Och så har de fantastiska kolleger som ställer upp, säger hon.

Är det säkert?

Folkhälsomyndigheten ändrade sina riktlinjer förra veckan och rekommenderade att gravida inte ska utsättas för risken att smittas av covid-19 eftersom det finns så stora kunskapsluckor om viruset. Kan ni vara säkra på att det räcker med skyddsutrustning då?

— Jag litar på den bedömning som Smittskydd Värmland gör. Sedan gör vi individuella riskbedömningar i varje enskilt fall om det finns andra riskfaktorer. Och om riktlinjerna ändras framöver så får vi anpassa oss då, säger Branka Trosic.

Efterlyser riktlinjer för barnet

Vårdförbundets Camilla Gustafsson står fast vid att gravida röntgensjuksköterskor inte ska arbeta i den patientnära vården med covid-19-patienter. Det är särskilt viktigt i arbetet med svårt sjuka, intuberade patienter där det kan förekomma aerosolbildning i utandningsluften med höga virusnivåer.

— Jag skulle vilja att Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheterna blev tydligare här. De säger fortfarande inget om det ofödda barnet och så länge vi inte har evidens för vad som gäller är det försiktighetsprincipen som ska gälla.

Just på röntgen finns en aktuell liknelse påpekar hon – när det gäller joniserande strålning omplaceras gravida medarbetare direkt, trots att det finns blyförkläden som skyddsutrustning. Men när det gäller covid-19 förväntas de arbeta med skydd, trots att man inte vet om riskerna. Det är inte logiskt, menar Camilla Gustafsson.

Riskklasser enligt Arbetsmiljöverket

  • Riskklass 1: Mikroorganismer som inte kan infektera människor, till exempel mögel och mikroorganismer som bara kan infektera djur eller växter. Normalt hamnar också cellkulturer av högre organismer i riskklass 1.
  • Riskklass 2 är smittämnen som kan orsaka infektioner som kan botas, förebyggas eller som normalt självläker. Ett exempel är vanliga förkylningsvirus.
  • Riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam. Exempel på smittämnen i riskklass 3 är huv och tuberkulos.
  • Riskklass 4 är smittämnen som kan ge mycket allvarliga konsekvenser och där det finns ingen eller liten möjlighet att bota eller förebygga, risk för epidemisk spridning eller hög smittsamhet. Ett exempel är ebolavirus.

Källa: Arbetsmiljöverket

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida