Små bröst ställde till det vid mammografi

I anmälningar till bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterar Philips att bilder tagna med deras mammografiapparat har behövt tas om vid Universitetssjukhuset i Örebro och Södersjukhuset i Stockholm. Fyra kvinnor berördes i Örebro där orsaken antas vara apparatens oförmåga att hantera små bröst och implantat.

6 februari 2013
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida