Små sakerna avgör

Maud Lundén, vars doktorshatt är en månad gammal, har undersökt vad patienterna verkligen vill ha — inte alltid det som personalen tror.

Intresset väcktes när hon arbetade på kardiologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och upptäckte att det som hon tog för givet att patienten var intresserad av inte stämde. Det är inte alla detaljer under behandlingen som är det viktiga, utan att få snabb och smärtfri hjälp.?

Maud Lundén, som inte hade haft en tanke på att forska, satte i gång och blev helt såld.?

För att få patienten trygg är det de små sakerna som har betydelse. Att personalen presenterar sig, förklarar vad som ska göras, talar om att det går att få mer smärtlindring om det behövs och har fokus här och nu. Det ställer stora krav på röntgensjuksköterskan som möter patienten i en högteknologisk miljö full med apparater där man dessutom måste ta hänsyn till strålskydd och sterila ytor. Det skapar en distans till patienterna, som ändå ska känna att de är i centrum.

En del av avhandlingen är en studie på radiologen där röntgensjukskö­tersk­orna vittnar om att det första mötet är oerhört viktigt. Det är då man både läser av patientens behov och sätter sig in i allt det medicinska, ofta under tidspress.?

— Numera samsas den vårdande och den tekniska delen under hela utbildningen. Man måste ha ett väldigt engagemang och tycka om det, säger Maud Lundén. ?

Röntgensjuksköterskan möter också patienten i en period av stor osäkerhet med många frågor utan svar: ”Kommer jag att bli frisk?”, ”Hur lång tid tar det?” Därför vore det värdefullt med rutiner för återkoppling så att man får veta hur det går, tycker Maud Lundén. Till exempel genom att speciella fall tas upp i personalgruppen en gång varannan vecka.?

— Om man ska orka i det långa loppet tror jag att det behövs. Man får ta hand om mycket känslor i ett skede där ingen vet hur det kommer att gå.??

En slutsats från hennes avhandling är att det är viktigt för röntgensjuksköterskor att utveckla ett samarbete med dem som vårdar patienten före och efter. Det är också viktigt att patienten får samstämmig information om till exempel röntgen. Här spelar bra logistik in så att patienten inte behöver ligga på avdelningen och oroa sig om undersökningen blir fördröjd. ?

— Det gäller att på olika sätt försöka hitta en helhet, säger Maud Lundén. ??

Avhandlingen:

Patients’ experience of undergoing vascular interventional radiology and radiographers experience of caring for these patients.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida