Sommar 2014. Så löste röntgen i Värnamo sommarpusslet

Sommar 2014. Så löste röntgen i Värnamo sommarpusslet
Det är brist på röntgensjuksköterskor, ett yrke för teknikintresserade som vill arbeta med korta patientmöten. Arkivbild: Colourbox.

Extra tufft ut att få ihop bemanningen för årets semesterperiod efter att flera röntgensjuksköterskor slutat.

Stora delar av landet ropar efter röntgensjuksköterskor, en yrkesgrupp där allt för få utbildas.

– Jag trodde inte det skulle gå att få ihop bemanningen för sommaren. Men nu känns läget någorlunda stabilt, säger Lena Annell, områdesansvarig på röntgenkliniken i Värnamo.

Byter arbetsplats under sommaren

Semesterpusslet lades med en kombination av åtgärder:

  • Röntgensjuksköterskor från sjukhuset i Jönköping och från mammografin går över från sina ordinarie verksamheter.
  • Extra ersättning till dem som flyttar semester till andra delar av året.
  • Pensionärer som kommer in och arbetar.

– Det är svårt att rekrytera till mindre orter, nyutbildade söker sig gärna till större städer, säger Lena Annell.

Andra verksamheter täcker upp

Carina Henriksson är en av dem från mammografin som går över till röntgen, där hon har jobbat tidigare.

– Jag vill inte att mina kollegor ska gå på knäna, särskilt inte nyutbildade som ofta blir ganska bryskt inkastade i sjukvårdsverkligheten. Sedan tycker jag att det ska bli roligt också. Däremot har jag inte tagit erbjudandet att flytta på semestern, den vill jag ha, säger Carina Henriksson.

Även för Hanna Eckert-Renquist, som är anställd i Jönköping, var det ett enkelt val att hjälpa till i Värnamo.

– Det kändes självklart när jag blev tillfrågad. Vi är en länsgemensam klinik med samma rutiner. Jag får ganska mycket ledigt ändå, med både semester och föräldraledighet. En vecka får jag sommarbonus, säger hon.

Personal slutade i protest

I dagsläget är alla arbetspass bemannade, men ersättare saknas om någon blir sjuk. Just i Värnamo har flera av dem som brukar arbeta på sommaren sagt upp sig, bland annat i protest mot tuffa arbetstider. Andra har slutat för att gå på föräldraledighet, utveckla sig vidare eller fått arbete på annan ort.

– Vi har problem med ohälsosamma arbetstider. Jour på natten utöver ordinarie arbetspass gör att det kan bli mer än ett dygns tjänst i sträck. Du kan bli väckt hur många gånger som helst och sedan jobbar du nästa dag igen, säger Tatiana Sterlingova, röntgensjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet.

Ser över journätterna

Journätterna är därmed en fråga som gärna skulle ses över, till exempel i den handlingsplan kliniken tar fram för att rekrytera och behålla röntgensjuksköterskor. Konkurrensen om dem är stor runt om i landet – i en kår där pensionsavgångarna gjort avtryck och fler närmar sig.

– Vi är medvetna om problematiken med jourpassen, och arbetar på att få mer individuella scheman som passar den enskilde, säger Lena Annell.

Många hoppar av utbildningen

Söktrycket på utbildningarna är inte lika högt som till den vanliga sjuksköterskeutbildningen och avhoppen är dessutom många. I år utexamineras 16 röntgensjuksköterskor i Jönköping, det är bara hälften av dem som påbörjade utbildningen för tre år sedan.

– Det krävs en hel del kunskap i fysik och matematik. Det kanske studenterna inte var medvetna om, säger Tatiana Sterlingova.

Lena Annell vill gärna öka samarbetet med högskolan, för att säkra den framtida bemanningen vid röntgenkliniken i Värnamo.

–Röntgensjuksköterska är ett fantastiskt yrke för den som är intresserad av teknik, och av korta möten med patienter. Att ta röntgenbilder är ett skapande hantverk, och utvecklingen på området står aldrig still.

Röntgensjuksköterska

  • Varje år examineras 180-200 röntgensjuksköterskor från åtta lärosäten i landet.
  • Medianåldern i yrket är över 50 år.
  • Det finns 3 700 yrkesverksamma röntgensjuksköterskor. 
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida