Stor skillnad i doser

8 juni 2016

Strålningsdoser vid ballongvidgning av kranskärl varierar kraftigt på svenska sjukhus ?— mellan 938 och 6 288 Gym2, visar Swedehearts årsrapport. Det beror på tiden det tar och på utrustningens ålder. Ny utrustning halverar dosen.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida