Storsatsar på PET/CT

3 april 2018

På kort tid köper Region Skåne in fem nya PET-CT-kameror av den senaste generationen till ett värde av mer än 100 miljoner kronor. De ger avsevärt bättre bilder än tidigare versioner, vilket bland annat betyder att tumörer och tecken på spridning kan upptäckas tidigare.?

Två äldre kameror i Lund och Malmö har redan bytts ut. Dessutom har en nyinstallation gjorts i Malmö, vilket innebär att Malmö har fördubblat sin kapacitet. Under 2018 ska ytterligare kameror installeras i Lund och i Kristianstad.?

Behovet av PET/CT- undersökningar väntas öka kraftigt under de kommande åren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida