Studerar hälsan hos MR-personal

Studerar hälsan hos MR-personal
Boel Hansson studerar hur arbete med MR-kamera påverkar människor. Illustration: Istockphoto

Att MR använder starka magnetfält vet de flesta. Men vad har de för effekt på människor? Det ska en svensk studie försöka besvara.

5 januari 2016

Boel Hansson är forskningssjuksköterska och jobbar till vardags med den nya supermagnetkameran vid Skånes universitetssjukhus. Hon är även doktorand vid Lunds universitet och har just dragit i gång en nationell enkätstudie om MR, som syftar till att bättre kunna uppskatta exponerings­effekter i framtiden. ??

Under 2008 gjordes en pilotstudie i norra Sverige. Den visade att de som rutinmässigt arbetar med MR kan uppleva en eller flera negativa hälsoeffekter.?

— Det handlar om besvär som yrsel, illamående, huvudvärk och nedsatt koncentrationsförmåga. Det gäller att skilja på vad som orsakas av magnetfält och vad som kan kopplas till arbetsmiljörelaterade problem, som stress. Därför använder vi dem som arbetar med CT som kontrollgrupp, de har ett likvärdigt arbete, säger Boel Hansson.??

Resultaten från den nya studien kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Alla röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker som arbetar med MR och CT i Sverige erbjuds att delta.

Enkäten, som är webb­baserad och anonym, nås via följande länk: http://korta.nu/ryb

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida