Superlabb ?på plats i Lund

Superlabb ?på plats i Lund
Jenny Taylor, en av de biomedicinska analytiker som med den enorma roboten får ändrade arbetsuppgifter. Foto: Anna Gianuzzi

Nordens största automa­tiserade bakteriologi-? och analysbana för blodsmitta har nyligen installerats på mikrobiologen i Lund.

Roboten, som går under beteckningen Wasp-lab, är 20 meter lång och täcker en golvyta på 125 kvadratmeter. Den klarar att analysera cirka 1 300 bakterie-, virus-, svamp- och parasitprover per dygn. Alla prover är till 100 procent spårbara genom hela analyskedjan.

?I laboratoriet arbetar cirka 160 personer, varav flertalet är biomedicinska analytiker. Enligt divisionschefen Lisbeth Cederwald kommer deras kompetens nu att behövas för mer avancerade arbetsuppgifter.??

Efter att proverna processats i roboten skickas resultaten till en dator. Biomedicinska analytikernas uppgift är att bestämma vilken typ av mikroorganismer det rör sig om och undersöka vilken motståndskraft de har mot exempelvis antibiotika eller andra läkemedel.

?Tidigare fanns mikrobiologiska laboratorier i både Malmö och Lund. De är nu sammanslagna till det nya superlabbet på Skånes universitetssjukhus i Lund.??

Här finns också en robot för automatiserad screening av virussmitta i blod. Den hanterar cirka 2 000 analyser per dygn. Det finns även ett högsäkerhetslaboratorium för hantering av luftburen smitta som tuberkulos.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida