Tekniken bröt gamla röntgenrutiner och hierarkier

I dag disputerar den femte röntgensjuksköterskan i ordningen. Kent Fridell har i sina studier följt den utveckling som satte i gång när digitaliseringen kom till röntgenavdelningarna.

Det började för tio år sedan med ett projekt där Kent Fridells uppdrag var att följa vad som händer på några röntgenavdelningar i Skåne när den gamla röntgenutrustningen ersätts av digitala system. Systemen som gjorde det möjligt att skicka bilder och titta på dem tillsammans skulle utvärderas och Kent Fridell skulle intervjua dem som berördes av förändringen, framför allt röntgensjuksköterskor och radiologer.

Gamla hierarkier bröts 

För röntgensjuksköterskorna har arbetet förändrats radikalt. Tidigare bestämde radiologen när patienten var klar och kunde lämna avdelningen. Nu, med den nya tekniken, är det röntgensjuksköterskans uppgift att göra den bedömningen; därmed har gamla hierarkier brutits.

Tekniken snabbade upp systemet, det gick inte att arbeta på det gamla sättet längre. I dag gör röntgensjuksköterskan den preliminära bedömningen; är bilderna tillräckligt bra skickar hon hem patienten, berättar Kent Fridell.

Positiv utveckling

Det mesta är positivt med den utveckling som digitaliseringen förde med sig. Bilderna är tillgängliga för radiologen var han eller hon än befinner sig och röntgenronderna har blivit bättre.

Det tvååriga projektet blev en longitudinell studie som tog nästan tio år. Det blev också Kent Fridells avhandlingsarbete.

Totalt bygger avhandlingen på intervjuer med röntgensjuksköterskor och radiologer på åtta sjukhus i Skåne samt ortopedkirurger vid två större sjukhus. Det handlar om deras yrkesroller, hur arbetet har förändrats och hur tekniken påverkar arbetet.

Nu väntar mer forskning och nätverksarbete

Efter disputationen väntar mer arbete. Kent Fridell har i många år undervisat blivande röntgensjuksköterskor på Karolinska institutet och också startat och hållit i flera magisterkurser. Nu skulle han vilja vägleda kolleger in i forskning, få utrymme för fortsatt egen forskning och att samla forskningsnätverk, vilket han redan är i gång med; gärna inom ledarskap.

– Chefen har en så stor betydelse för röntgensjuksköterskornas möjlighet till utveckling.

 

Avhandlingen A walk into the digital world – a long and winding road, läggs fram vid Karolinska institutet i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida