Varnas för skallbild på Facebook

En röntgensjuksköterska i Västra Götaland varnades efter att ha lagt upp en röntgenbild av en skalle på en Facebooksida.

Bilden, som tagits med datortomografi, ska ha lagts upp i en sluten Facebookgrupp, enligt uppgift från landstinget. Arbetsgivaren ser mycket allvarligt på händelsen och menar att sjuksköterskan har brutit mot sekretesslagen. ?

Vårdförbundets jurist, Carita Fallström, håller inte med, eftersom det inte går att identifiera en person utifrån röntgenbilden.??

— Däremot kan förfarandet bryta mot andra regler som finns på arbetsplatsen. Det kan även betraktas som olämpligt sett ur patientens synvinkel, säger hon.?

Verksamhetschefen på den radiologiska klinik där sjuksköterskan arbetar står ändå fast vid att det rör sig om ett sekretessbrott. Han menar att bilden går att härleda till en viss händelse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida