Viktig för säkerheten

30 april 2013

Under våren kartlägger Strålsäkerhetsmyndigheten 90 röntgenavdelningar för att granska strålskyddsarbetet. I första hand står patienternas säkerhet i fokus men lägre doser gynnar även personalen, säger inspektören Camilla Larsson.?

— Teknikutvecklingen har gått fort de senaste 20 åren och med ökade krav på effektivisering är det lätt att basala delar faller bort. Röntgensjuksköterskan, med sin unika dubbla kompetens i omvårdnad och strålskydd, spelar här en viktig roll, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida