Vill sprida den mobila röntgen

Nyttan med mobil röntgen är ifrågasatt. Nu ska sjuksköterskan Bodil Ivarsson studera de hälsoekonomiska effekterna av att undersöka patienter på plats i hemmet.??

1 augusti 2012

Det har snart gått fyra år sedan Skånes universitetssjukhus i Lund startade ett pilotprojekt med mobil röntgen. Att låta en röntgensjuksköterska åka ut till särskilda boenden och genomföra enklare undersökningar, framför allt av skelett och lungor, har flera positiva effekter. Utvärderingen visar att endast 12 av 154 undersökta patienter behövde sjukhusvård. Det innebär att personalresurser sparas och att de äldre slipper onödiga transporter.

Men projektet har också mötts av kritik då det inte tydligt framgått vem eller vilka som tjänar på mobil röntgen. Är det kommunen, regionen eller de äldre? Kanske alla?

Sporrad av kritiken bestämde sig sjuksköterskan och docenten Bodil Ivarsson i Malmö, och gruppen runt henne, för att titta på mobil röntgen ur ett hälso­ekonomiskt perspektiv. Vårdförbundet har delat ut ett stipendium på 300 000 kronor till forskningsprojektet som påbörjas under hösten.

— Vi ska jämföra de patienter på särskilda boenden i Lund som har tillgång till mobil röntgen, med de patienter i Helsingborg som inte har det. På så sätt kan vi se vad fördelarna och nackdelarna är och på vilka sätt det innebär en besparing, säger Bodil Ivarsson.

Om det går att påvisa tydliga fördelar kan det mycket väl bli så att fler landsting startar mobil röntgen.

Även om det inte är möjligt att i ekonomiska termer mäta vad det betyder för patienterna att slippa transport och väntan på sjukhus, tror och hoppas Bodil Ivarsson att just patienterna är de stora vinnarna. Det handlar ofta om äldre och svaga människor, i många fall med en demenssjukdom, som har ramlat. De har ont och är oroliga. Att kunna undersökas hemma gjorde många lugna och reaktionerna har hittills varit mycket positiva.

Hon tror inte att mobil röntgen nämnvärt påverkar röntgensjuksköterskans yrkesroll.

— Den största skillnaden är att man kommer in som gäst i patientens hem, och det är något man måste ta hänsyn till.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida