Visa bilder kan förebygga

5 februari 2019

I en studie vid Umeå universitet gjordes en ultraljudsundersökning av halskärlen på 3 500 deltagare. De delades därefter slumpvis in i två grupper, en som fick se färgbilder av graden av åderförkalkning och en kontrollgrupp som inte fick veta resultatet av ultraljudsundersökningen.?Uppföljningen ett år senare visade att gruppen som fått se sina bilder hade signifikant gynnsammare trend vad gäller blodtryck, blodkolesterol, vikt och midjemått. ?

— Resultaten stödjer att bildbaserad information om åderförkalkning kan vara en metod att bygga vidare på för att minska insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom, säger Ulf Näslund, professor vid Umeå universitet och en av artikelns huvudförfattare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida