Sommaren 2017

1177 i Jönköping kan tvingas stänga i sommar

1177 i Jönköping kan tvingas stänga i sommar
Om någon sjuksköterska tvingas arbeta ensam på 1177 i Jönköping kan huvudskyddsombudet komma att stoppa verksamheten. Arkivbild: Mostphotos

Liksom många andra vårdverksamheter har Vårdguiden 1177 i Jönköpings län svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. I sommar saknas täckning för 100 arbetspass. På flera av passen finns endast en eller ingen sjuksköterska alls.

– Jag kan inte tillåta att en ensam sjuksköterska ska svara för hela regionen. På de pass där det inte finns några sjuksköterskor alls kommer verksamheten att stänga ner sig själv, säger sjuksköterskan Ulrika Lagerqvist Eriksson, förtroendevald för Vårdförbundet och huvudskyddsombud på 1177 Vårdguiden på telefon i Region Jönköpings län.

Brev till ledningen

I ett skarpt formulerat brev till regionledningen och regionpolitikerna varnar hon för vad som kan hända om man inte lyckas lösa personalbemanningen i sommar.

Samtliga som svarar i telefon på 1177 är sjuksköterskor, ofta med specialistutbildning. För närvarande bemannas verksamheten i Jönköping av cirka 40 sjuksköterskor.

I normala fall har de inga större problem att bemanna. Ulrika Lagerqvist Eriksson berättar att de har ett gott arbetsklimat med hög trivsel och väldigt bra chefer. Men som på så många andra håll i vården är det svårt att rekrytera nya sjuksköterskor när gamla slutar. Eftersom det krävs stor erfarenhet kommer nyexaminerade inte på tal.

Flera har sagt upp sig

Under det senaste halvåret har sex sjuksköterskor sagt upp sig. Flera av dem slutar innan sommaren, som det bara är några veckor kvar till. Det gör att verksamheten i år kommer att ha 100 vakanta arbetspass under semesterperioden.

Tidigare år har sjuksköterskorna erbjudits extraersättning när de gått in och täckt upp för vakanta pass på sommaren. Detta har ledningen i år sagt nej till. I ett mejl till Jönköpings-Posten förklarar personalchefen Anders Liif att sjuksköterskor som tar extra pass i sommar endast kommer att få betalt för övertid.

Enligt Ulrika Lagerqvist Eriksson är det inget som sjuksköterskorna kommer att acceptera.

Säger blankt nej

– Det verkar ha blivit en principfråga. En del av oss kan tänka sig att ställa upp och arbeta extra. Men om vi går in på lediga dagar eller under semestern vill vi ha extra betalt för det. Får vi inte det säger vi blankt nej, säger hon.

I Jönköping går det numera bara att komma i kontakt med jourcentralerna, vuxen- och barnakuten, ögonjour och tand- och käkskadejouren på kvällar och helger genom att ringa 1177. Genom ett avtal med andra 1177-enheter kommer dessa att kunna ta över, men endast på dagtid vardagar 07.00-16.00 och samtliga nätter 22.00-07.00. I Jönköping är belastningen på 1177 som allra högst på kvällarna och helgerna.

En konsekvensanalys som gjorts över sommarsituationen på 1177 visar att tillgängligheten till vården riskerar att bli mycket försämrad, att patientsäkerheten är hotad och att arbetsmiljön för personalen blir lidande.

I nästa vecka ska de fackliga företrädarna träffa regionledningen i ett samverkansmöte. Om sommarsituationen då inte löses för sjuksköterskorna på 1177 ser Ulrika Lagerqvist Eriksson ingen annan utväg än att anmäla verksamheten till Arbetsmiljöverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida