225 000 behöver nyanställas i vård och omsorg de närmaste tio åren

225 000 behöver nyanställas i vård och omsorg de närmaste tio åren
Många män är positiva till att arbeta inom vård och omsorg, visar Ungdomsbarometern - här finns en stor potential, enligt SKL. Arkivbild: Colourbox

Så ska det stora behovet av sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker klaras.

22 april 2014

Mer än hälften av de som behöver nyanställas fram till 2022 är undersköterskor, men det är även stor brist på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Detta enligt en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Stora pensionsavgångar

Man räknar med att det behövs 38 000 nya sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor och 3 000 biomedicinska analytiker.

Särskilt stort är behovet av sjuksköterskor med inriktning mot internmedicin, kirurgi, psykiatri, anestesi, intensivvård samt distriktssköterskor och barnsjuksköterskor.

Det är både stora pensionsavgångar och ett behov av att öka antalet anställda som ligger bakom det stora rekryteringsbehovet.

Mer heltid och fler seniorer

I rapporten beskriver SKL olika strategier för hur man ska klara av det stora rekryteringsbehovet. Det handlar bland annat om:

  • Använda kompetens rätt. Nya och förändrade yrkesroller där till exempel specialistsjuksköterskor tar över en del av läkarnas arbetsuppgifter.
  • Få fler män att söka sig till vårdyrken.
  • Få fler som i dag arbetar deltid att gå upp till heltid.
  • Fler ska lockas att arbeta även efter 65-årsdagen.
  • Bättre karriärmöjligheter och ökad lönespridning.

Fler utrikes födda

SKL vill också göra en satsning för att få fler utrikes födda att söka sig till vårdyrkena och bättre ta tillvara läkar- och sjuksköterskekompetens bland nyanlända.

I dag har var tredje läkare i Sverige utländsk härkomst, men bara var tionde sjuksköterska. Bland biomedicinska analytiker är var femte född utrikes.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida