Debatten om äldreboenden

366 sjuksköterskor säger ifrån: ”Vi sysslar inte med dödshjälp”

366 sjuksköterskor säger ifrån: ”Vi sysslar inte med dödshjälp”
Palliativ vård av covidsjuka på särskilda boenden för äldre har blivit ett hett debattämne.

Uttalanden om att palliativ vård för äldre covidsjuka är att likställa med avlivning har upprört många sjuksköterskor. ”Det är tråkigt att det blir en sån hatisk och hård stämning i en debatt som är bra att vi har”, säger Sofia Almgren, initiativtagare till en nyskriven debattartikel.

Sofia Almgren jobbar som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på ett särskilt boende i Österåker kommun. I fredags skrev hon ett inlägg i facebookgruppen Sjuksköterskan och frågade om någon annan skulle kunna tänka sig att skriva under. Det blev upprinnelsen till debattartikeln som Aftonbladet publicerade på onsdagen.

– Jag var bara så upprörd och kände sån maktlöshet när Yngve Gustafson dag efter dag fick ge uttryck för sin ståndpunkt i olika medier, framför allt med uttrycken han använt om till exempel avlivning, säger Sofia Almgren.

Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid universitetet i Umeå, är en av de starkaste rösterna i debatten kring vård av äldre. Diskussionen om covidvården på äldreboenden fick förnyad fart när Dagens Nyheter uppmärksammade fallet med en 81-årig man som tillfrisknat från covid-19 efter att hans anhöriga krävt att den palliativa vården skulle ersättas med dropp och mannens vanliga mediciner.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mothugg från Socialstyrelsen

Sedan DN:s artikel har Yngve Gustafson i flera medier uttryckt stark oro för situationen på äldreboenden, inte sällan i drastiska ordalag som att det mer eller mindre handlar om dödshjälp, ättestupa eller att behandlingen av covidsjuka äldre som får palliativ vård näst intill är att likställa med avlivning.

– En läkare kan via telefon ordinera palliativ behandling. Det är en kränkning, en diskriminering och ett lagbrott att inte göra en medicinsk bedömning av vad som är bäst för den enskilda patienten, sade han till DN i förra veckan.

Mothugg har kommit från bland andra Socialstyrelsen. Thomas Lindén, chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på myndigheten, sade i SVT Agenda i söndags att det är att tappa proportionerna i debatten att likna vården vid dödshjälp. Själv menade Yngve Gustafson att han medvetet valt att provocera för att skapa reaktioner från ansvariga chefer och ministrar.

Sofia Almgren, sjuksköterska på ett särskilt boende i Österåkers kommun, tog initiativet till en debattartikel i Aftonbladet. Foto: Privat.

– Det kan säkert skapa reaktioner, men vad det också gör är att skapa en enorm oro hos anhöriga. Vill han skapa reaktioner hos ministrar är det kanske inte SVT han ska använda sig av. Det han säger har blivit till en sanning, inte minst i sociala medier, säger Sofia Almgren, som själv har delegerat ledningsansvar på boendet där hon arbetar.

”Uppskrivat och hårt debattklimat”

I onsdagens debattartikel i Aftonbladet framhåller sjuksköterskorna att de inte känner igen den verklighet som Yngve Gustafson beskriver som generell inom äldreomsorgen, och att de upplever att han drar slutsatser utifrån anhörigas upplevelser. Artikelförfattarna redogör också för hur vårdprocessen går till och betonar att arbetet med äldre, multisjuka och sköra individer kräver omfattande specialkunskaper om hur sjukdomar samverkar och påverkar hälsan ur alla perspektiv.

I artikeln beskrivs sjuksköterskans roll som att ibland vara läkarens ”förlängda ögon” i en klinisk undersökning, och det betonas att riktlinjerna föreskriver att palliativ vård sätts in i samråd med den boende och anhöriga om läkarens samlade bedömning är att den boende inte kommer att klara en transport, invasiv behandling som respirator eller non-invasiv ventilation.

– Debattklimatet är väldigt uppskruvat och hårt. Yngve är en respekterad professor och hans ord blir en sanning, men när vi säger att så här upplever inte vi det och att han kanske inte har insyn i alla verksamheter blir det ändå som att det inte stämmer. Det finns självklart verksamheter där det inte är optimalt, men man kan inte generalisera på det sättet. Med de här facebookgrupperna som bildats, till exempel Allas rätt till syrgas, blir debatten väldigt ensidig, säger Sofia Almgren.

Har du fått negativa reaktioner på ditt inlägg på Facebook?

– I just Allas rätt till syrgas var det någon som delade inlägget och där blev jag kallad ”lögnare av klass”. Någon skrev: ”det stämmer inte, jag jobbar på ett boende där det är så här och så här” och andras reaktioner var ”vad bra att du talar om det.” Det är tråkigt att det blir en sån hatisk och hård stämning i en debatt som är bra att vi har. Äldreomsorgen kan absolut utvecklas och förbättras, men det måste göras på ett bra sätt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida