utredda fall

Agerade som sjuksköterska utan att ha legitimation

En sjuksköterskestudent kritiseras av Ivo för att felaktigt ha utgett sig för att vara legitimerad. Även det privata äldreboende där hon arbetade får kritik.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, började utreda den blivande sjuksköterskan och hennes arbetsplats när de fick in en anmälan från en närstående till en patient.

I anmälan skriver den anhöriga att patienten sov hela dagen när han var på besök. Senare fick han besked att patienten fått fel dosering av det lugnande läkemedlet Oxascand.

Fick inte dispens

Sjuksköterskestudenten hade sökt en tjänst på ett äldreboende i Västsverige, som drivs av Attendo. Hon hade sökt dispens att få arbeta som sjuksköterska under sommaren, men fick inte det och blev därför anställd som undersköterska.

Den aktuella dagen hade hon gett patienten flera talbetter med Oxascand och signerat som sjuksköterska.

Felaktig behörighet

Ivo anser dock att det är klarlagt att hon iordningställt läkemedel utan att ha delegering för det och att hon utgett sig för att vara sjuksköterska utan att vara legitimerad. Även om hon har ett eget ansvar för detta lastar man även äldreboendets ledning.

Sjuksköterskestudenten fick felaktigt behörighet som sjuksköterska i dokumentationssystemet. Ordinarie sjuksköterskor hade inte uppmärksammats på att hon behövde delegering för att få utföra vissa arbetsuppgifter.

Under sin anställning utförde hon flera arbetsuppgifter som egentligen inte fick göras av undersköterskor utan delegering, som såromläggning, katetersättning, provtagning samt ordinera behovsläkemedel. Hon hade också tillgång till ett läkemedelsförråd som var avsett för sjuksköterskor.

Ivo kritiserar även dokumentationen av de läkemedel som den aktuella patienten hade fått. Det framgår att patienten frekvent fick Oxascand vid behov, men vid flera tillfällen framgår det inte varför patientens bedömdes ha behov av det och det saknas utvärdering av läkemedlets effekt. Tidvis är även signeringslistorna mycket otydliga.

”Gjorde som hon blivit tillsagd”

I sitt svar till Ivo säger sjuksköterskestudenten att hon handlat utefter de anvisningar hon fått från den sjuksköterska som rekryterade henne samt hennes chef. Hon menar att det var de som instruerat henne att agera som sjuksköterska.

Ivo tar inte ställning till om de uppgifterna stämmer, men anser att hon ändå hade ett personligt ansvar.

Ivo skriver i sitt beslut att man ser mycket allvarligt på det som hänt och kommer att öppna särskilda tillsynsärenden både för att granska sjuksköterskestudentens yrkesutövning och äldreboendet.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-27350/2017-16.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida