Akademi för omvårdnad

4 mars 2015

På Karolinska universitetssjukhusets gastrocentrum i Stockholm har en omvårdnadsakademi startats, för att sjuk­sköterskor ska kunna utvecklas vidare. Ett viktigtsyfte är att lyfta omvårdnads-perspektivet i det tvärprofessionella samarbetet. Sjuksköterskor ska ha möjlighet att utvecklas akademiskt parallellt med en klinisk tjänst, säger Oili Dahl, akademisk vårdchef för akademin.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida