Akut brist på sjuksköterskor i Linköping

Universitetssjukhuset i Linköping saknar ett 80-tal sjuksköterskor och tvingas ta till drastiska åtgärder som att stänga vårdplatser, minska bemanningen och säga nej till patienter som uppsöker akuten.

– Det är en extrem situation som landstinget själv har bäddat för genom att vägra ge rimliga löner och dessutom försämra arbetstiderna, säger Patrizia Bjerkegren, ordförande för Vårdförbundets avdelning Östergötland.

Hennes dom över arbetsgivaren är hård. Att lokala arbetstidsmodeller togs bort för ett par år sedan har gjort att många inte orkar arbeta heltid och därför söker sig till kommuner och privata arbetsgivare som betalar mer och erbjuder bättre villkor.

– Om landstingsledningen inte hade kört huvudet i sanden utan lyssnat på oss hade man kunnat undvika den här situationen, säger Patrizia Bjerkegren.

Stänger vårdplatser

På neurologen har sex vårdplatser stängts. Njurmedicin, vårdavdelning 128, har fått stänga fyra vårdplatser. Fem tjänster är obemannade där i dagsläget. Det beror delvis på att man tvingats låna ut sjuksköterskor till dialysen, som också har brist.

Ortopeden klarar inte nattbemanningen och har fått dra ner på antalet sjuksköterskor. Men allra tuffast är kanske situationen på akutmottagningen.

Avvisar patienter

– Vi tvingas nu att avvisa och hänvisa patienter till annan vård, säger verksamhetschefen Urban Säfwenberg.

Han säger också att väntetiderna för patienterna kommer att bli längre och att man inte kommer att klara löftet att ingen ska behöva vänta mer än fyra timmar.

– Vi kan inte göra något annat, vi får helt enkelt inte ihop det, säger Urban Säfwenberg.

70 procent har slutat

Sedan 2010 har 70 procent av sjuksköterskorna på akuten slutat och det har varit svårt att rekrytera ny personal. Även om det finns sökande saknas erfarna sjuksköterskor.

– Vi har fått pengar för att anställa fler och håller just nu på och skolar in nya. Vid årsskiftet räknar vi med att 47 av de 51 sjuksköterskor som behövs ska vara på plats. Men det hjälper oss inte i dag, just nu har vi ett akut problem som vi bara kan lösa genom att försöka minska patientflödet.

Är det för låga löner som har gjort att så många slutat?

– Jag tror inte lönerna är det största problemet, utan arbetstiderna. Men visst skulle vi behöva ge våra erfarna sjuksköterskor mer. Ingen skulle bli gladare än jag om jag fick en större pott att fördela bland mina hårt arbetande sjuksköterskor, säger Urban Säfwenberg.

Krismöten om läget

De senaste dagarna har det hållits krismöten inom både landstingsledningen och sjukhusledningen. På måndag kommer de fackliga organisationerna att informeras om vilka åtgärder som planeras.

– Vi befarar att situationen kan försämras snabbt eftersom pressen på dem som arbetar kvar har blivit ännu större när det fattas så många. Att köra ständiga extrapass och hoppa runt till andra avdelningar där det saknas folk orkar ingen i längden, säger Patrizia Bjerkegren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida