Utredda fall

Akut insulinbrist missades av både läkare och sjuksköterska

När en ung kvinna med känd typ 1-diabetes vid två tillfällen samma natt besökte vårdcentralen skickades hon hem med lugnande läkemedel. Detta trots högt blodsocker. 

13 december 2018

På morgonen var kvinnan på väg in i ett diabeteskoma och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter.

Händelsen inträffade i augusti förra året. Den då 28-åriga kvinnan bor i norra Sverige och har diabetes typ 1. Under dagen hade hon haft tungt att andas och till och från även haft hög puls. Strax efter midnatt drabbades hon av andnöd och sökte därför upp en hälsocentral där hon undersöktes av en sjuksköterska.

Högt blodsocker

Sjuksköterskan tog ett EKG som visade att hjärtfrekvensen pendlade mellan 125 och 130 slag i minuten. Dessutom togs ett blodsocker som var högt, 20,1 mmol/l. Det höga värdet förklarades dock med att kvinnan hade haft dålig aptit de senaste dagarna och därför inte hade tagit sitt insulin.

Sjuksköterskan kontaktade jourläkaren som ordinerade läkemedel mot den höga pulsen (betablockerare) och en lugnande tablett, 5 mg Sobril. Därefter skickades hon hem med uppmaningen att återkomma om hon inte blev bättre.

Fyra timmar senare återkom kvinnan till hälsocentralen. Hon flåsade mer än tidigare och hade trots tabletterna inte kunnat sova. Hon hade dessutom kräkts och fått ont i ryggen.

Fick ännu mer lugnande

Sjuksköterskan kontaktade återigen jourläkaren som denna gång ordinerade 20 mg Sobril samt en kapsel med 600 mg Heminevrin, också det ett lugnande medel, så att patienten skulle få sova.

Sjuksköterskan tog inget nytt blodsocker. Däremot kontrollerade hon kvinnans urin med en urinsticka. Den visade att det fanns blod i urinen, vilket sjuksköterskan tolkade som att ryggsmärtan kunde bero på njursten. Hon gav därför kvinnan en intramuskulär injektion med det smärtstillande läkemedlet Voltaren. När injektionen inte gav någon effekt skickades kvinnan hem med de lugnande läkemedel som jourläkaren hade ordinerat.

Några timmar senare återkom kvinnan en tredje gång. Men nu fanns en läkare på plats som patienten hade varit i kontakt med per telefon några dagar tidigare och som undersökte henne. Hon andades snabbt och ansträngt och hade smärtor i magen och ryggen. Händerna och fötterna var kalla och pulsen hög.

Ambulanshelikopter tillkallas

Ett nytt blodsocker togs som visade att det hade stigit till 29 mmol/l. Patienten bedömdes vara på väg in i en ketoacidos – ett livshotande tillstånd som uppstår hos patienter med typ 1-diabetes som har för lite insulin. Vid insulinbrist frisätts ketonkroppar som gör att blodet blir surt. Tillståndet kan leda till diabeteskoma.

Läkaren kontaktade medicinbakjouren. En stund senare flögs kvinnan med helikopterambulans till sjukhuset i Gällivare där hon fick intensivvård.

Efter händelsen skrev kvinnan ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Hon kunde inte förstå hur man på vårdcentralen hade kunnat missa de höga blodsockervärdena vid det första besöket.

Båda kritiseras av Ivo

Ivo ser mycket allvarligt på händelsen och kritiserar såväl sjuksköterskan som jourläkaren. Med tanke på kvinnans sjukhistoria, en känd typ 1-diabetes, de symtom hon hade vid det första besöket och det förhöjda blodsockret borde sjuksköterskan enligt Ivo ha varit mer aktiv i vården av patienten. Speciellt som ytterligare symtom hade tillkommit vid det andra besöket.

Myndigheten anser också att det förhöjda blodsockret som uppmättes vid det första besöket borde ha följts upp vid det påföljande besöket.

Av journalen framgår att patienten inte hade haft några kända besvär med njursten. Att sjuksköterskan ändå gav patienten en injektion med Voltaren vid oklar ryggsmärta och röda blodkroppar i urinen anser myndigheten inte är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Dessutom anser Ivo att när effekten av injektionen uteblev så borde patienten inte ha skickats hem.

Brast i sitt ansvar

Allra hårdast kritik får dock jourläkaren som enligt Ivo kraftigt brustit i sitt ansvar och omsorg av patienten. I stället för att vid det andra besöket ta sig till hälsocentralen och undersöka patienten på plats ordinerade läkaren per telefon ännu mer lugnande läkemedel. Detta trots att läkaren visste att patienten hade diabetes och att symtomen hade förvärrats.

Ivo kritiserar läkaren för bristande ansvar och att vården av patienten inte var sakkunnig och omsorgsfull. Den gavs heller inte i enlighet med vetenskap och  beprövad erfarenhet.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-31116/2017-19.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida