Stängda vårdplatser

Akuten på Sahlgrenska anmäls till Arbetsmiljöverket

Akuten på Sahlgrenska anmäls till Arbetsmiljöverket
Personalen på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning får det extra tufft när det inte finns tillräckligt med vårdplatser på avdelningarna. Arkivbild: Marie Ullnert

Som värst har 24 patienter legat i korridorerna i väntan på vårdplats. Nu ber skyddsombuden på Sahlgrenskas akut i Göteborg Arbetsmiljöverket om hjälp.  

Slutet av januari, hela februari och i början mars brukar trycket på akut- och olycksfallsmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset vara extra stort, bland annat på grund av att det då brukar vara influensatider.

Stängda vårdplatser

I takt med att allt fler vårdplatser har stängts till följd av bristen på sjuksköterskor de senaste åren, har det blivit extra besvärligt för personalen. Patienter som är klara att skickas vidare har blivit kvar på akuten eftersom ingen har kunnat ta emot dem.

– I februari i år låg dagligen mellan 8 och 24 patienter kvar på akuten i väntan på att få komma till en vårdavdelning. Som längst kunde de få vänta upp till tre dygn. Personalen mådde fruktansvärt dåligt. Vissa grät efter arbetspassen. De kände sig otillräckliga och hann bara med det mest basala.

Det säger Nicklas Martinsson som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet. När han säger att personalen mår dåligt menar han inte bara sjuksköterskorna utan även läkarna, undersköterskorna och annan personal.

Nicklas Martinsson är huvudskyddsombud.

Gjort en arbetsmiljöanmälan

I mitten av februari skickade Vårdförbundet, Kommunal, Saco och Vision en gemensam arbetsmiljöanmälan till arbetsgivaren (se faktaruta om 6 6a-anmälan). De ville bland annat ha svar på vad ledningen gör för att medarbetarnas hälsa inte ska äventyras.

– Just nu är det lugnare på akuten. Men vi vet ju att det kommer sådana här toppar. Vi vill att det ska finnas en backup. De rutiner som kom för två år sedan, då vi också gjorde en arbetsmiljöanmälan, räcker inte längre, säger Nicklas Martinsson.

Ledningen har svarat att fördelningsrutinen för inläggningsklara patienter behöver stärkas och breddas, att det behövs uppdaterade rutiner för den dagliga planeringen av slutenvårdsbehovet och att antalet vårdplatser ska ökas under våren.

Facken är inte nöjda med svaret utan har nu skickat arbetsmiljöanmälan vidare till Arbetsmiljöverket.

– Vi har svårt att se hur man ska lyckas rekrytera så mycket folk som behövs för att öppna upp de här vårdplatserna. Man säger att man rekryterar, men det görs inga särskilda satsningar på att få hit fler sjuksköterskor. Vill man få folk att komma tillbaka måste man framför allt locka med bättre löner, och det görs inte, säger Nicklas Martinsson.

Sjuksköterskan Sara Siirilä är vårdenhetschef på akut- och olycksfallsmottagningen.

Välkomnar anmälan

På akut- och olycksfallsmottagningen finns två vårdenhetschefer, Sari Siirilä och Alex Johansson.

– Vi tycker båda att det är bra att facken har anmält det här till Arbetsmiljöverket. Någonting måste göras. Vi har hamnat i en situation där vi inte själva äger hela problemet. Vi kan göra väldigt mycket för arbetsmiljön på akuten, vilket vi också har gjort, men vårdplatsfrågan äger vi inte och den behöver lyftas, säger Sari Siirilä.

6:6a-anmälan

  • I arbetsmiljölagens paragraf 6:6a står det vad ett skyddsombud ska göra vid allvarliga arbetsmiljöproblem.
  • Först vänder sig skyddsombudet till arbetsgivaren med en skriftlig begäran om vilka problem som måste lösas.
  • Om arbetsgivarens svar med åtgärder inte anses tillräckligt kan skyddsombudet be Arbetsmiljöverket att fatta beslut om föreläggande eller förbud.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida