Akutvård kräver högre kompetens

Akutvård kräver högre kompetens
Henrik Andersson.

Mer fokus behövs på patientens individuella behov, anser forskare.??

Efter den medicinska bedömningen kan det ta flera timmar innan något mer händer.

Sjuksköterskan Henrik Andersson har i sitt avhandlingsarbete undersökt hur vårdarbetet på akutmottagningar är organiserat och funnit att det ofta är svårt att tillgodose varje patients individuella behov.

?För att sjuksköterskan ska kunna bedöma hur patienten mår och vad han eller hon behöver under väntetiden, krävs först och främst specialistutbildning i akutsjukvård, anser han.

?— Sjuksköterskan behöver ha en utbildning som ger både medicinsk och vårdvetenskaplig kompetens. Men omvårdnadsarbetet måste också innebära rutiner, till exempel när det gäller regelbunden tillsyn.

??Avhandlingen:

Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning – en studie med utgångspunkt i medarbetares och chefers perspektiv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida