Äldre kvinna fick revben brutna vid koloskopi

Sjuksköterskan tryckte för hårt mot patientens kropp under tarmundersökningen.

7 augusti 2015

”Det gjorde så ont att jag stönade”, säger den 79-åriga kvinnan i sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Ivo har nu utrett händelsen och riktar kritik mot en privat läkarmottagning i Malmö.

Kvinnan fick fyra frakturer på revbenen när hon genomgick en koloskopi-undersökning på mottagningen. Ivo bedömer det som ”högst sannolikt” att det skedde till följd av att sjuksköterskan manuellt tryckte sin armbåge mot patientens kropp.

Verksamhetschefen vid mottagningen håller med om att det troligen har gått till så och säger att det är vanligt att buken komprimeras för att det inte ska bli slyngbildning på undersökningsinstrumentet och för att undersökningen ska bli mindre smärtsam för patienten.

Men enligt verksamhetschefen trycker man i så fall på olika ställen på buken, aldrig på revben eller något skelett överhuvudtaget.

Händelsen har föranlett en diskussion på mottagningen och de rutiner som används vid koloskopi har analyserats. Verksamhetschefen säger i sitt yttrande att man kommer att iaktta ökad uppmärksamhet i fortsättningen för att undvika liknande händelser.

Ivo avslutar ärendet med kritik.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-26196/2014-14

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida