Forskning

Äldre medicin lika bra som ny efter hjärtinfarkt

Äldre medicin lika bra som ny efter hjärtinfarkt
Resultatet blev lika bra med det äldre, billigare läkemedlet heparin, som med det nyare och dyrare bivalirudin. Båda är blodförtunnande läkemedel. Bild: Colourbox.

Om man tidigt behandlar med potenta tabletter som hämmar blodpropp räcker det sedan med vanlig heparin. Resultatet är likvärdigt med nyare och dyrare preparat visar en stor skandinavisk studie.

28 augusti 2017

Om man vid hjärtinfarkt tidigt använder potenta blodproppshämmande tabletter så är vanlig heparin lika bra som det nyare och dyrare bivalirudin. Båda behandlingarna resulterade i låg risk för död, ny hjärtinfarkt och blödning.

Resultaten presenterades vid den europeiska hjärtkongressen ESC igår av professor David Erlinge vid Lunds universitet, som lett studien. 

– Den behandlingsstrategi vi utvecklat kommer att införas som klinisk rutin och kommer att vara av stort värde för alla som drabbas av hjärtinfarkt, samtidigt som den sparar mycket pengar åt sjukvården, säger David Erlinge, som också är överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Studien där över 6 000 patienterna ingår är ett samarbete mellan 25 hjärtkliniker i landet. Två svenska kvalitetsregister har använts för uppföljning av patienterna.
Studien är publicerad i tidskriften New Journal of Medicine.

Fakta hjärtinfarkt

  • Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna och orsakas av blodproppar i hjärtats kärl.
  • Utöver ballongvidgning används flera olika blodförtunnande läkemedel som behandling.
  • De är ofta dyra och kan orsaka livshotande blödningar.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida