Äldrevård. Efterlyser fler specialistsjuksköterskor

Dagens äldreomsorg är för lågt bemannad. Dessutom råder brist på personal med specialistutbildning inom äldrevård, framhöll Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff under en hearing.?

När Vårdföretagarna, arbetsgivarorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, arrange­rade en hearing om kvaliteten i framtidens äldre­omsorg, handlade det framför allt om bristen på personal.?

Eftersom många av patienterna, eller brukarna, är svårt sjuka behövs fler sjuksköterskor inom äldreomsorgen, ansåg Pia Arndorff, vice ordförande i Vårdförbundet, som också underströk vikten av fler specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården.?

Det råder en allmän brist på specialistsjuksköterskor, och den är särskilt stor inom äldrevården. I hela landet finns bara 500 sjuksköterskor som har specialistutbildningen vård av äldre.?

— Kommunerna har inte identifierat vad de behöver för kompetens och hur den ska användas. Inom äldrevården behövs både distriktssköterskor, sjuksköterskor med specialistutbildningen vård av äldre och psykiatrisjuksköterskor, sa hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida