omvårdnad

”Alla vet vem jag är”

”Alla vet vem jag är”
Florence Andersson.

Florence Andersson fick sin sjuksköterskelegitimation veckan innan hon fyllde 50 år. I vår serie om sjuksköterskor som heter Florence berättar hon om sitt arbete på en vårdcentral i Dalsland.

FLORENCE ANDERSSON, 62
Sjuksköterska på vårdcentralen i Bäckefors

— Nu känns det ganska bra att ha ett ovanligt namn eftersom alla vet vem jag är. Men jag tyckte inte om namnet när jag var liten, det var så annorlunda och jag skämdes nästan för det.

Hur fick du namnet Florence?

— Min mormor hade förmodligen hört namnet när hon arbetade som nanny i Amerika, så hon döpte sedan min mamma till Florence som andranamn. Mamma tyckte det var fint så därför fick jag heta det. I tonåren var det inte så kul att heta Florence, jag visste ingen annan som hade det namnet.

Har namnet betytt något för ditt yrkesval?

— Nej, det har det inte, även om jag numera ofta får höra ”Florence Nightingale”. Jag började läsa sent i livet och blev färdig sjuksköterska veckan innan jag fyllde 50 år! Innan dess hade jag arbetat som undersköterska i många år och drivit en lanthandel i sju år.

— Jag har aldrig ångrat att jag valde att bli sjuksköterska. Som nyutbildad arbetade jag i Norge ett år, men sedan elva år är jag på en vårdcentral och jourcentral i Bäckefors i Dalsland. Jag har också utbildat mig till astma/kol sjuksköterska och har egen mottagning en till två gånger i veckan. Jag gör även pricktester och allergiutredningar. Att arbeta på jourcentralen trivs jag med, jag har alltid tyckt om akutsjukvård och gillar att det är omväxlande. Vi får ta hand om alla möjliga olika skador och akuta problem, vi har patienter från hela Dalsland och turister. Men nu är det något lugnare än vad det brukar vara även om telefonrådgivningen har ökat.

Är det covidpandemin som är orsaken till det?

— Ja, man söker inte vård för luftvägsinfektioner på samma sätt som tidigare. Nu försöker de flesta med egenvård och att hålla sig hemma tills de är friska enligt riktlinjerna. En del svårt sjuka behöver komma och då har vi slussrum och skyddsutrustning. Ibland när patienter söker för andra åkommor kan det vara svårt att veta om skyddsutrustning behövs eller inte, men vi bedömer utifrån symtom så gott det går.

Hur ser du på värderingen av sjuksköterskeyrket?

— Jag tror att sjuksköterskor i dag värderas högre än tidigare. Vi gör mer och mer på egen hand, har egna mottagningar och tar egna beslut. Vi som arbetar på jourcentralen måste ofta arbeta självständigt, det gör att vi vågar lite mer och använder vår kunskap och erfarenhet. De läkare som vi har här uppskattar verkligen vårt jobb, liksom patienterna. På vår arbetsplats har vi alltid varit mycket måna om ett gott bemötande och vi har även en bra stämning oss kolleger emellan.

— Sjuksköterskor överlag värderas inte rätt när det gäller lönen i förhållande till vad vi gör. På den här vårdcentralen har vi tidigare legat lite lägre lönemässigt än andra. Nu börjar vi komma ifatt, men mycket återstår och arbetet på jourcentralen med obekväm arbetstid behöver uppvärderas. Det är vi faktiskt värda.

Florence

Det finns 101 sjuksköterskor i Sverige som har namnet Florence. Vi har frågat fyra av dem – och en som har efternamnet Nightingale – hur de ser på sjuksköterskerollen och vad själva namnet har betytt för dem.

• Totalt har 2 301 kvinnor i Sverige namnet Florence varav 796 har det som tilltalsnamn.

• Medelåldern för dem som har det som tilltalsnamn är 46 år.

Källor: SCB, Socialstyrelsen

Florence Nightingale (1820-1910)

• Hade brittiska föräldrar men föddes i staden Florens, vars namn hon fick.
• Intresserade sig tidigt för vården och räknas som en av grundarna till det moderna sjuksköterskeyrket.
• Arbetade inom sjukvården och fattigvården och kämpade för förbättringar av levnadsförhållanden och lagstiftning.
• Blev känd för sin insats under Krimkriget bland annat för att hon lyckades sänka dödligheten genom att förbättra de sanitära förhållandena i sjukvården.
• 1860 grundade hon skolan Nightingale School of Nursing.
• Hon är den mest kända representanten för sjuksköterskekåren genom alla tider.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida