stockholm

Allt fler sjukdagar bland landstingsanställda

Allt fler sjukdagar bland landstingsanställda
Både antalet sjukdagar och antalet inrapporterade arbetsskador ökade förra året i Stockholms läns landsting.

Antalet sjukdagar ökar konstant bland den landstingsanställda vårdpersonalen i Stockholm. Nya siffror visar också att landstinget bara lyckades få en marginell minskning av kostnaderna för hyrsjuksköterskor förra året.

Fem år i rad har antalet sjukdagar ökat bland de anställda i Stockholms läns landsting. Från 16 dagar per anställd 2011 till 21 dagar 2015. Flest sjukdagar har undersköterskor och skötare, men på tredje plats kommer barnmorskor. Även specialistsjuksköterskor ligger högt och sjukfrånvaron ökar även bland biomedicinska analytiker.

Det här visar landstingets personalbokslut som också innehåller uppgifter om antal anställda, hyrpersonal och arbetsskador bland annat.

Antalet inrapporterade arbetsskador ökade från 3 650 år 2014 till 3 820 förra året. Vanligast är stickskador, våld och hot samt psykosociala orsaker.

Inte fler anställda

Med hjälp av hyrstopp har landstinget försökt minska antalet bemanningsanställda sjuksköterskor och läkare. Det har lyckats bättre när det gäller läkarna, men för sjuksköterskor minskade kostnaden bara marginellt 2015 jämfört med året innan, från 180 till 175 miljoner kronor.

Trots en liten minskning av antalet hyrsjuksköterskor ökade inte antalet fast anställda sjuksköterskor. I stället blev det färre, både sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor under 2015 jämfört med året innan.

Även antalet barnmorskor och biomedicinska analytiker har minskat – och antalet biomedicinska analytiker har fortsatt att minska även i år. Barnmorskorna, sjuksköterskorna och specialistsjuksköterskorna har dock blivit något fler under första kvartalet 2016 och är nu ungefär på samma nivå som 2014.

Fler administratörer och vårdbiträden

– Det är glädjande, skriver personallandstingsrådet Peter Carpelan (M) i ett pressmeddelande.

Men han framhåller också vikten av att få en annan personalmix.

– Det är viktigt nu att vården utvecklar modernare arbetssätt där det även arbetas mer runt patientens behov, att schemaläggningen förnyas och att vi får en utökad personalmix med fler administratörer, undersköterskor och vårdbiträden. Detta i syfte att ha rätt kompetens på rätt plats med rätt arbetsuppgifter, säger Peter Carpelan i pressmeddelandet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida