Beslut i HSAN

Allt fler sjuksköterskor får prövotid

Allt fler sjuksköterskor får prövotid
Prövotid innebär att den legitimerade under en treårsperiod måste följa en särskild prövotidsplan som görs upp utifrån de problem som personen har. Arkivbild: Mostphotos

De flesta som får prövotid har ett missbruk eller är dömda för brottslighet. Under 2017 ökade antalet beslut om prövotid kraftigt.

8 februari 2018

Förra året tog HSAN beslut om prövotid för 55 sjuksköterskor och barnmorskor, visar deras årsredovisning. Det är HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som återkallar legitimationer eller beslutar om prövotid.

Jämfört med de två senaste åren är det en kraftigt ökning. 2016 var det 32 sjuksköterskor/barnmorskor som fick prövotid och 2015 var det endast 18.

Missbruk orsaken

De allra flesta beslut om prövotid togs på grunden ”sjukdom eller någon annan liknande omständighet”. Ursula Carlgren, handläggare på HSAN, säger till Dagens Medicin att det nästan alltid handlar om missbruk.

Det går dock inte att dra slutsatsen att missbruk är något som skulle ha ökat bland sjuksköterskor och barnmorskor, anser Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som är den myndighet som skickar ärenden om prövotid till HSAN.

Ett nytt system gör det enklare att anmäla och det kan ha bidragit till att fler anmälningar nu kommer in, säger Ivo:s inspektör Petra Carlbaum till Dagens Medicin.

Inte fler legitimationer återkallade

Den näst vanligaste grunden för beslut om prövotid är att brott har begåtts i eller utanför yrkesutövningen som kan påverka förtroendet. Prövotid på grund av oskicklighet i yrket har bara ålagts ett fåtal legitimerade.

Antalet indragna legitimationer har inte ökat under 2017. Sammanlagt var det 16 sjuksköterskor och barnmorskor som fick sin legitimation återkallad.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida