Allt fler sjuksköterskor och barnmorskor långtidssjukskrivna

Allt fler sjuksköterskor och barnmorskor långtidssjukskrivna
Psykiska sjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar står för 60 procent av diagnoserna bland långtidssjukskrivna kvinnor i kommuner och landsting. Arkivbild: Colourbox

Trenden har vänt. Efter att ha minskat under flera år ökar nu antalet långtidssjukskrivna sjuksköterskor och barnmorskor igen. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring som presenteras i dag.

De långa sjukfallen, över 90 dagar, har minskat kraftigt i Sverige sedan början av 2000-talet. Det är både antalet nya sjukfall som har minskat samtidigt som sjukskrivningens längd har blivit kortare. När de striktare reglerna för att få sjuk- eller aktivitetsersättning infördes 2008 minskade antalet långa sjukdomsfall än mer. År 2009 var antalet långtidssjukskrivna som lägst.

Men under 2010 och 2011 ökade de igen. Det gäller nästan alla yrkesgrupper.

För gruppen sjuksköterskor och barnmorskor har antalet nya sjukfall ökat från 1 850 år 2009 till 2 215 två år senare.

Bland anställda inom kommuner och landsting är den vanligaste diagnosen psykiska sjukdomar, i andra hand sjukdomar i muskuloskeletala system.

Än är det för tidigt att säga om ökningen av antalet långtidssjukskrivna är en trend som hänger samman med tuffare arbetsvillkor, enligt Afa Försäkring.

– Ökningen kan delvis förklaras med att vi har en hel del människor som har återvänt till sjukförsäkringen efter att ha varit ute ur systemet ett tag, säger Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor vid Afa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida