Alternativmedicinare ångrade indragen legitimation

En sjuksköterska som på egen begäran fick legitimationen indragen förra sommaren har ångrat sig. Ansvarsnämnden ger henne legitimationen tillbaka trots att Socialstyrelsen inte tror att hon har slutat med otillåten alternativmedicinsk behandling.

Sjuksköterskan startade för tolv år sedan företaget ”Livsstyrka genom hälsa och utveckling”.  Efter ett tillsynsbesök förra sommaren konstaterade Socialstyrelsen att hon erbjöd flera alternativmedicinska behandlingsmetoder. Bland annat använde hon en apparat för skanning av kroppen, hon erbjöd kristalljusterapi, detoxfotbad och millimetervågsterapi.

Inte accepterade

Hon informerades om att behandlingar som inte är accepterade enligt vetenskap och beprövad erfarenhet inte får erbjudas och utföras som huvudsakliga metoder i verksamheten och inte om inte andra metoder först hade prövats.

I det läget valde sjuksköterskan att begära hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, att hennes legitimation som sjuksköterska skulle återkallas. När ansvarsnämnden hade gjort det avskrev Socialstyrelsen ärendet.

Sålt utrustningen

Nu har sjuksköterskan ångrat sig och begärt att få tillbaka sin legitimation. Hon har sålt den utrustning som hon tidigare använde till alternatvimedicinska behandlingar. I fortsättningen  ska hon bara arbeta med vägledning, livsstilsrådgivning och samtal. Kommer funderingar på sjukdomar och mediciner upp hänvisar hon alltid sina kunder till sjukvården, skriver hon. 

Socialstyrelsen är dock kritisk. De anser att det är sjuksköterskans sak att visa att hon kan betros med legitimation och att hennes ansökan inte visar vilken verksamhet hon egentligen bedriver i dag.

Träning för sjätte sinnet

På sin hemsida erbjuder sjuksköterskan bland annat coachingsamtal i form av ett ”personligt möte som får dig att se livet från den ljusa sidan” , intuitionsträning som ”får dig att utveckla ditt sjätte sinne” och kurser inom intuitiv, mental, personlig och själslig utveckling”, till exempel en  tvåårig kurs i själslig mognad.

Hennes hemsida visar, enligt Socialstyrelsen, att hon inte helt har upphört med den verksamhet som ledde till tillsynsbesöket.

Men Ansvarsnämnden, anser att sjuksköterskans verksamhet inte längre utgör något hinder för henne att  inneha legitimation, därför får hon den tillbaka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida