Arbetsmiljö

Ambulanspersonal förbjuds använda skyddsmask

Ambulanspersonal förbjuds använda skyddsmask
Så här ser masken ut som bland andra personalen inom ambulansen använder för att skydda sig mot exempelvis giftiga gasutläpp. Arbetsmiljöverket har förbjudit att den används eftersom den inte är CE-märkt. Foto: Försvarsmakten

Personal inom ambulansen förbjuds av Arbetsmiljöverket att använda de skyddsmasker mot kemiska ämnen som Socialstyrelsen 1990 delade ut till samtliga regioner och landsting. Vid en giftig gasläcka eller något annat giftigt utsläpp riskerar personalen att inte kunna skydda sig.

– Följden av Arbetsmiljöverkets beslut blir att vi inte kan bedriva en säker sjukvård i en risksituation med giftiga ämnen, säger beredskapsöverläkaren Anita Mohall i Region Östergötland till nyhetsbyrån Siren.

Efter att Arbetsmiljöverket nyligen i ett yttrande förklarat att skyddsmask 90 endast får användas inom försvarsmakten och inte av personal inom ambulansen, räddningstjänsten eller polisen deltog Anita Mohall nyligen i ett möte med representanter från flertalet landsting för att diskutera hur man ska göra i fortsättningen.

De för nu en dialog med bland andra Sveriges kommuner och landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i syfte att kunna fortsätta använda masken. Den är utprovad individuellt för varje medarbetare.

Enligt Magnus Käck, verksamhetsutvecklare inom Östergötlands ambulanssjukvård, finns det i dagsläget inga fullgoda alternativ till skyddsmask 90, som används mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel eller läckage.

Inte CE-märkt

Anledningen till att Arbetsmiljöverket satt stopp för användningen är att man på en direkt fråga från Försvaret materielverk, FMV, konstaterat att skyddsmasken klassas som komplicerad personlig utrusning och inte uppfyller EU:s krav på CE-märkning. Den får bara användas inom försvarsmakten. Inga undantag ges.

– Det här är en fråga om ren byråkrati som jag ser det, säger Magnus Käck till Siren.

Enligt Eva Bernmark på Arbetsmiljöverkets enhet för produktsäkerhet råder det dock inga tvivel om vad som gäller.

– Föreskrifterna säger tydligt att endast försvarets personal får använda masken och vi kan inte kringgå EU:s regler om CE-märkning. Vårt yttrande nu bekräftar något som varje arbetsgivare med skyddsutrustning redan borde känna till, säger hon.

Fortsätter använda masken

Skyddsmask 90 (modell F2) tillverkades första gången 1994 i totalt 700 000 exemplar. Produktionen upphörde 1999 och det sker ingen nytillverkning. Eftersom den inte görs längre går det inte att CE-märka den i efterhand, enligt Arbetsmiljöverket.

I Östergötland har Falck ambulans bett regionens enhet för prehospital vård att svara på hur man ska göra i fortsättningen. Enligt Södermanlands Nyheter har ambulanssjukvården i Sörmland beslutat att tills vidare fortsätta använda masken ändå.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida