utredda fall

Ambulanssjuksköterska får kritik för dålig undersökning

En mer grundlig undersökning hade kunnat visa att patienten hade ett pågående förmaksflimmer. Men ambulanssjuksköterskan bedömde i stället att patienten kunde stanna kvar hemma.

Patienten hade ringt efter ambulans på grund av snabb hjärtfrekvens, yrsel och kallsvettningar. Enligt patientens anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, tog ambulanspersonalen blodtrycket manuellt för att de inte fick utrustningen att fungera. Hon fick information om att pulsen var normal och att hon inte hade något förmaksflimmer.

Patienten fick rådet att stanna hemma och vila. Senare på kvällen sökte hon akut vid sjukhuset och behandlades för förmaksflimmer.

Ivo:s bedömning är att ambulanssjuksköterskan brustit i grundläggande undersökning och bedömning av patientens symtom. Av journalen framgår det att någon anamnes inte togs. Hade rätt frågor ställts hade det kommit fram att patienten tidigare behandlats för förmaksflimmer, anser Ivo. Att, som sjuksköterskan gjorde, kolla pulsen vid handleden och läsa av pulsoximeter är inte heller tillräckligt för att fastställa ett pågående förmaksflimmer.

Sammantaget anser Ivo att ”sjuksköterskan har genomfört en bristfällig undersökning och bedömning av patienten och därmed inte utfört en sakkunnig och omsorgsfull vård”.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-12449/2015-9

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida